lördag 7 mars 2009

Om Demokrati

DN gör konst-stycket att med egna medel ålägga så många falsarier och tveksamma kopplingar som möjligt om motståndet mot FRA bara för att några dagar senare skriva om hur kraftigt ogillande alla remiss-instanser är mot FRA 2.0. Häftigt.

Många remissinstanser är kritiska till att tillståndsgivningen ska skötas av en specialdomstol med bara en domare, en part (FRA) och utan möjlighet att överklaga besluten. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ifrågasätter om det kan kallas en oberoende domstol, enligt Europakonventionen. Sverige Advokatsamfund säger att det är direkt missvisande att kalla det för en domstol. Det är en ”kosmetisk omskrivning för något som saknar all anknytning till det som normalt anses utgöra en domstol.”, enligt samfundet.


FRA och deras personliga domstol görs till rent åtlöje från advokatsamfundet till hovrätter. Däremot kanske man kan vara kritisk till DN's saklighet i frågan då de på senare tid har vinklat mycket material på mycket mystiska sätt... Det kanske till och med föreligger på det vackra viset att istället för 'många' remiss-instanser skall det vara 'alla', istället för 'kritiska' bör säga 'värsta jag sett sedan gestapo och ss'. Man kan bara hoppas, då jag egentligen endast spekulerar om deras eventuella försköningar i frågan.

”Att skydda sina källor är en grundstadgad plikt för journalister, inte ett privilegium. Den skyldigheten omöjliggörs genom nuvarande konstruktion av lagförslaget, Journalister görs därmed till medbrottslingar eftersom de aldrig kan veta när och om ett samtal inhämtats eller ej.”

Skriver Journalistförbundet, t.ex. Fast det här är som bekant rätt välkänd 'chew-spat' som så många gick igenom.
Vad som däremot inte kommer upp på tapeten ofta nog är att dessa rättigheter finns i grundlagen av en anledning. På svenska brukar vi kalla detta demokrati. I och för sig ett lånat ord sedan länge men jag tycker någonstans att det är etablerat nog i det svenska samhället att man kan uttrycka att det är något vi bör eftersträva i alla lägen.


Fritt kopierat från Wikipedia's artikel om demokrati.

Representative democracy involves the selection of government officials by the people being represented. It is more properly called a democratic republic. The most common mechanisms involve election of the candidate with a majority or a plurality of the votes.

Vilket alltså är något vi har i Sverige. Hoppas jag.

An essential process in representative democracies are competitive elections, that are fair both substantively[12] and procedurally[13]. Furthermore, freedom of political expression, freedom of speech and freedom of the press are essential so that citizens are informed and able to vote in their personal interests.[14][15]

Den som undrar över hänvisningarna så härleder de till:

  1. ^ Substantively fairness means equality among all citizens in all respects i.e. equality in chances, in starting point etc.
  2. ^ Procedural fairness means that the rules of the elections are clear and set in advance
  3. ^ A. Barak,The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006, p. 27, ISBN 069112017X, Google Books link
  4. ^ H. Kelsen, Ethics, Vol. 66, No. 1, Part 2: Foundations of Democracy (Oct., 1955), pp. 1-101
Främst de senare två hänvisningarna är inte att förakta.

Ifall Sverige vill fortsätta att vara en demokrati eller kanske ta sig tillbaka lite till demokrati bör man undersöka vad folket faktiskt vill och kan tänka sig. Att vinna ett val och ingå en allians för att nå majoritet innebär faktiskt inte alls att man bejakar vad majoriteten av vad folket vill, tänker om eller känner. Det kan däremot vara ett steg i den riktningen om man på allvar tar in så många idéer som möjligt istället för att parti-piska egna förslag för att reformera mot något som människorna i landet inte egentligen vill ha.

Mina ganska uppenbara åsikter om ämnet; ifall man inte gör vad majoriteten av folket vill har man inte en demokrati. Vill man ändå göra något som de flesta är emot måste man övertyga dem om att det är en bra idé, inte smussla och tvinga.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar